06.04.2022

Maskeraad OÜ, registrikoodiga 11554291, Vuti 11, 10619, Tallinn (edaspidi Poe haldaja) (Kontor avatud Pirni 5, Tallinn ) ja klient, kes vormistab Maskeraad OÜ hallatavas e-poes MASKERAAD.EE tellimuse ja identifitseerib end sisestades tellimusele oma isikuandmed (edaspidi Klient), on kokku leppinud järgnevates tingimustes.

1. Üldsätted

1.1. Lepingupooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest ning Kasutuslepingus kokkulepitust.

1.2. Poe haldajal on õigus mistahes ajal teha E-poe pakutavasse teenusesse muudatusi.

1.3. Poe haldajal on õigus ühepoolselt muuta kasutajalepingu tingimusi ilma, et tal oleks kohustus Kliendile teatada sellest kirjalikult elektronposti teel.

2. Tooted ja ostu sooritamine

2.1. Kõik e-poes kuvatavad Tooted ei pruugi alati laos olemas olla, see on toote juures märgitud, kui "Otsas".

2.2. Kui mõni toode puudub laost ja tellimust ei ole võimalik täita, siis võtab E-poe töötaja Kliendiga ühendust hiljemalt 3 (kolme) tööpäeva jooksul. Sellisel juhul pakutakse välja võimalik uus tarneaeg või toote asendamise samaväärse teise tootega, mis on sama hinna ja kvaliteediga. Kui Klient ei ole uute tingimustega nõus, siis ta võib keelduda tellimusest ja juba makstud raha tagastatakse.

2.3. Kuvatud tootepildid on illustratiivse tähendusega ning võivad erineda tegelikust tootest.

2.4. E-poes olevad tootekirjeldused ei pruugi olla ammendavad ja võivad sisaldada tahtmatuid vigu.

2.5. Klient, kes valib välja soovitud tooted, kohustub sisestama tellimuse täitmiseks nõutud andmed (perekonnanimi, eesnimi, kontakt telefon, elektronposti aadress, kättetoimetamise aadress, postiindeks, makseviis).

2.6. Klient kohustub esitama tõesed andmed, mis on vajalikud tellimuse täitmiseks. Poe haldaja ei vastuta Kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mitte täitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.

2.7. Tellija andmete ja tellimuse kinnituse lehekülgedel olevate lahtrite täitmisel tuleb olla tähelepanelik, sest selle informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub ostetud toodete kiire ja häireteta kohaletoimetamine.

2.8. Toodete müügileping loetakse sõlmituks (Lepingu jõustumine) alates tellimuskinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest OÜ Maskeraad arvelduskontole või makseteenuse osutaja (Maksekeskus.ee) süsteemi.

3. Hinnad ja toodete eest tasumine

3.1. Kõikide E-poes olevad toodete baashinnad on arvestatud eurodes ja sisaldavad käibemaksu.

3.2. Poe haldajal on õigus igal ajal muuta kuvatavaid hindu.

3.3. Kui Poe haldaja on E-poes muutnud hindu peale kasutaja poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis tarnitakse Kliendile vastavad tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega. Kliendil ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.

3.4. Peale tellimuse kinnitamist tuleb maksmiseks (samm 5) valida 2 võimaluse vahel:

a) Maksan pangaülekandega (käsitlemine võtab siis kauem aega, ootame laekumise meie kontole) või

b) Tasun pangalingiga. Tasumine läbi Maksekeskus.ee liidese, kust saad valida oma kodupanga ja teostada makse otse seal. 

      NB! Kui teostate tavalise pangamakse, mitte läbi liidese, siis tuleb sellest meile e-maili teel eraldi teada anda.

3.5 Tellimuse kinnitus saadetakse kliendile elektronpostiga. Klient on kohustatud kontrollima, et andmed tellimuse kinnitusel vastavad tellimusele. Vea korral on Klient kohustatud sellest kirjalikult teatama sama päeva jooksul.

3.6 Maksetähtajaks on sama päev, millal tellimus vormistati. Tellimuse täitmisega hakatakse tegelema alates hetkest, kui kogu tellimuse kinnitusel näidatud summa  on laekunud E-poe haldaja arvelduskontole või makseteenuse osutaja süsteemi. Kui raha ei laeku maksetähtajaja jooksul, siis tellimus tühistatakse.

4. Tarneaeg ja kohaletoimetamise tingimused

4.1. E-poes esitatud tellimused vaadatakse läbi samal päeval ning ostjaga võetakse vajadusel ühendust hiljemalt järgmisel tööpäeval .

4.2. Laos olevate Toodete garanteeritud tarneaeg on 5 tööpäeva, kui toote juurde ei ole kirjutatud teisiti. Üldjuhul väljastame  tööted 1 tööpäeva jooksul. Juhul, kui me ei suuda mõnda toodet 5 päevaga tarnida, informeerime Teid sellest koheselt. Vajadusel on Teil siis võimalus tellimus tühistada ja me kanname Teile raha tagasi.

4.3. Kliendil on õigus valida järgnevate kauba kättesaamisviisi vahel (Tellimuse esitamise samm 4):

  a. Tulen ise järgi Maskeraad OÜ salongi Pirni 5, Tallinn (ilma transporditasuta)

  b. DPD kuller koju või tööle

  c. DPD Pakipood


4.4 Kullerteenuse korral tuuakse Kaup tellimuses sisestatud tarneaadressile kokkulepitud ajal vastavalt kauba saadavusele. Kaup antakse üle vaid ostjale. Kolmandale isikule antakse kaup üle vaid kokkuleppel ostjaga, palun kirjutage see tellimuse lisainfo väljale.

4.5. DPD Kulleri või Pakipoe punktide valik kuvatakse Tellimuse esitamise sammul 4, kus kuvatakse ka transpordi maksumus. Pakipoes säilitatakse pakki 7 päeva.

4.6 Ostu kättesaamisel tuleb esitada isikut tõendav dokument (ID-kaart, pass, juhiload). Tellimus antakse üle ostjale (kauba eest tasunud isikule) või volitatud isikule, kelle andmed märkis ostja ära tellimuse vormistamisel.

4.7 Kui kaup toimetatakse Teile koju kätte ilma teiepoolse ettemaksuta (DPD lunamaksuga), ärge unustage valmis panna vajalikku summat.

4.8 Tellimisel olevate toodete tarneaeg on üldiselt 2-3 nädalat. Toode tellitakse Eraldi kokkuleppega ja antud tootele tagastusõigust ei ole.

5. Lepingust taganemine enne Poe haldaja poolset lepingu täitmist

5.1. Kui Klient soovib tellimuse esitamise järgselt ja enne lepingu osutaja poolset täitmist lepingust taganeda, siis kohustub ta sellest võimalikult kiiresti Poe haldajale kirjalikult teatama. Kirjalik teade tuleb saata elektronposti aadressil [email protected] või helistada numbril 53067690. E-kirja tuleb märkida tellimuse number, millest soovitakse taganeda ning lisada Kliendi kontaktandmed (eesnimi, perekonnanimi, tellimuse esitamise kuupäev, kontakttelefon).

5.2. Kui taganemisavaldus jõuab osutajani peale Poe haldaja poolset lepingu täitmist, siis toimub lepingust taganemine vastavalt Kasutuslepingu peatükile „Tagastusõigus”.

5.3. Poe haldaja kannab Kliendile tasutud summa tagasi hiljemalt 14 päeva jooksul alates lepingust taganemise soovi kätte saamisest.

5.4. Raha kantakse üle samale arvelduskontole, millelt toimus selle laekumine Poe haldajale.

6. Tagastusõigus 14 päeva

6.1. E-poest ostetud kaupadele kehtib 14 päevane tagastusõigus. Transpordi eest tastud summat ei tagstata.

Tähelepanu! 14-päevane tagastusõigus ei kehti kaubale, millele Klient  ise Maskeraad OÜ kontorisse ise järgi tuleb.

6.2. Tagastusõigust pole kaupadel, mida on muudetud vastavalt kliendi soovidele (lisatud pilt, kiri, parajaks tehtud vms.).

6.3. Tagastusõigust pole kaupadel, mis on tellitud spetsiaalselt antud Kliendile.

6.4. Tagastatav toode peab olema puuduseta, täiskomplektne, originaalpakendis ja kasutusjälgeteta. Tagastamisele ei kuulu ühekordselt kasutatavad tooted, sukad, pesu, hambad, läätsed jms, mille pakendid on avatud. Kui toode on ostetud kampaania korras, kus kaubale on lisatud veel mõni toode, tuleb tagastada kogu komplekt (st. kõik tooted).

6.5. Lepingust taganemisel tuleb ostetud toode  viivitamatult (kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul) tagastada. Poe haldaja kohustub viivitamatult (kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul) taganemisteate saamisest tagastama Kliendi poolt tasutud summa.

6.6. Raha kantakse üle samale arvelduskontole, millelt toimus selle laekumine Poe haldajale.

6.7. Klient kohustub kandma kauba tagastuskulud ja käitlemisega seotud kulud 10 EURi ulatuses, välja arvatud juhul kui tagastamisele kuuluv toode ei vastanud tarbija tellimusele.

6.8. Juhul kui peale tagastamist ilmneb, et tagastus ei vasta Kasutuslepingus toodud tingimustele, siis raha ei tagastata.

6.9 Kliendi tagastusõigus on sätestatud õigusaktidega ning ei ole käesoleva E-poe eritingimus.

6.10 Enne Kauba tagastamist (enne 14 päeva möödumist) tuleb kindlasti e-poest oma tellimuse juurest vajutada "Loo Tagastuskaart" ning valida tagastamisele minev toode. Vaatame Teie tagastussoovi üle 2 tööpäeva jooksul ja anname teile vastuse e-kirja teel ning muudame ka staatuse Tellimuse juures e-poes.

7. Isikuandmed ja nende kasutamine

7.1. Kasutaja annab selge ja teadliku nõusoleku E-poe haldajale enda isikuandmete töötlemiseks.

7.2. Tellimuse esitamisel kasutaja poolt sisestatud osutajale teatavaks saanud isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja kauba pakkumiseks Kliendile.

7.3. Isikuandmete allikaks on kliendisuhte tekkimine E-poes tellimuse registreerimisel või kasutaja soov liituda uudiskirjaga.

7.4. Registreeritavate isikuandmete koosseisu kuuluvad andmed Kliendi tellimuse kohta (perekonnanimi, eesnimi, tänav, maja, korteri number, asula või linn, postiindeks, telefoninumber, sünniaasta, sugu, tarnimisviis, kasutatud makseviis, E-poe Kasutuslepinguga nõustumine müügipakkumiste saatmisega elektronposti aadressil, vabatekstina sisestatud märkused).

7.5. Isikuandmeid, mis on vajalikud kauba vahendamiseks Kliendile, võib edastada kulleriteenust osutavaile ettevõttele.

7.6. Poe haldaja kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele.

7.7. Poe haldaja jätab endale õiguse edastada kasutajat puudutavaid andmeid juhul, kui need edastatakse isikule, kes töötleb andmeid seadusega ettenähtud kohustuse täitmiseks ning omab selleks seaduslikku õigust või kui see toimub Kliendi muu isiku elu tervise või vabaduse kaitseks.

7.8. Kliendil on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid, samuti neid muuta või kõrvaldada andmed registrist kasutades e-poe linki "minu personaalne info".

7.9. Kasutaja annab Poe haldajale nõusoleku saata tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressil tellimuskinnituse ja tellimuste staatuse muutusi kajatavaid uuendusi.

7.10. Kasutaja annab Poe haldajale nõusoleku saata müügipakkumisi tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressil juhul, kui on märkinud ära vastava nõusoleku tellimuse esitamise lehel linnukesega vastavas aknas.

8. Kasutamistingimused

8.1. Kasutuslepingus toodud tingimustega tutvumine on Kliendile kohustuslik.

8.2. Tellimuse esitamisel märkides linnukesega vastavas aknas „Nõustun e-poe kasutustingimustega”, nõustub Klient, et on tutvunud Kasutuslepingus toodud tingimustega, neist aru saanud ja nõustub Kasutuslepingus toodud tingimustega.

9. Pretensioonide käsitlemise kord.

9.1. Puudusega kauba puhul on tarbijal õigus esitada müüjale kaebus kahe aasta jooksul alates kauba üleandmise päevast. Kaebus tuleb esitada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui kahe kuu jooksul alates kauba puuduse avastamisest. Et hilisemaid probleeme oleks lihtsam lahendada, peaks tarbija säilitama kindlasti ostudokumendid (arve, leping jne), mis tõendavad, et kaup on ostetud Maskeraad OÜ e-poest. Ilma müüki tõendava dokumendita võib müüja probleemi lahendamata jätta.

9.2. Pretensiooni võib esitada tootmis- ja materjalivigadele.

9.3. Pretensiooni esitamise periood hakkab kehtima kauba ostukuupäevast.

9.4. Ekspertiisi teostab Maskeraad OÜ või toote valmistanud firma esineva puuduse olemasolu ja tekkepõhjuse väljaselgitamiseks.

9.5. Sõltumatu ekspertiis - kliendi nõudmisel teostatav täiendav tasuline ekspertiis sõltumatu eksperdi poolt  juhul, kui klient ei ole Maskeraad OÜ poolt teostatud ekspertiisi tulemustega rahul.

9.6. Pretensioon ei kuulu lahendamisele kui Maskeraad OÜ tõestab, et kaubal esinevad puudused on tekkinud tarbija süül.

9.7. Kui pretensiooni aluseks oleva toote tootmine on lõpetatud võtab Maskeraad OÜ endale õiguse kliendi nõusolekul asendada toode samaväärsega.

10. Vastutus ja vääramata jõud

10.1. E-poe haldaja ja Klient vastutavad teineteise ees käesolevate tingimuste rikkumisega teisele poole tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

10.2. E-poe haldaja ei vastuta Kliendile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida E-poe haldaja ei saanud mõjutada, ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).